Chào bạn đến thư viện Dontbemed

Vui lòng đọc hướng dẫn

Khóa luyện đọc và nghe tiếng Anh Y khoa này phù hợp với tất cả các bạn thuộc khối ngành Sức khỏe. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể:

  • Làm quen với tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Y khoa.
  • Tiếp xúc với hầu hết thuật ngữ chuyên ngành thường gặp.
  • Cảm nhận dòng chảy ngôn ngữ hay tăng nhạy cảm ngôn ngữ thông qua các bài luyện đọc và luyện nghe.
  • Có kiến thức nền tảng về sinh lý và giải phẫu cơ thể người.

Về nội dung, khóa học này bao gồm 28 Module tương ứng với các hệ cơ quan của cơ thể người. Mỗi Module bao gồm các Lesson. Mỗi Lesson bao gồm 4 phần chính: Thuật ngữ, Luyện đọc, Luyện nghe, và Bàn Luận

  • Phần Thuật ngữ sẽ giới thiệu những thuật ngữ Y khoa sẽ xuất hiện trong bài.
  • Phần Luyện đọc bao gồm 1 bài đọc và các câu hỏi đánh giá đọc hiểu.
  • Phần Luyện nghe bao gồm 1 video và các bài luyện nghe.
  • Phần Bàn luận để bạn thỏa sức đặt câu hỏi và chia sẻ mọi điều.

Chúng tôi khuyến khích các bạn hoàn thành toàn bộ nội dung theo thứ tự. Tuy nhiên, đừng áp lực rằng bạn buộc phải hoàn thành trọn vẹn tất cả. Học ngôn ngữ là học kiến thức và là một quá trình dài; do đó miễn là bạn có thể duy trì luyện tập hằng ngày, kết quả thì hãy để thời gian trả lời. Dontbemed mong các bạn nhiều hứng khởi trong học tập và trải nghiệm!

Danh sách bài: